R11

MOLČAN architekt

Ing. arch. Juraj Molčan

Naše aktivity pokrývajú celé spektrum stavieb, od rodinných domov, drevostavieb, až po rozsiahle súbory v celej šírke typologických druhov. Spracovávame architektonické štúdie, projektové dokumentácie pre všetky fázy, vrátane odborných profesií. Taktiež vykonávame inžiniersku a konzultačnú činnosť.

Spracovávame individuálne riešenia, pri ktorých sa snažíme spojiť naše predstavy
a skúsenosti s požiadavkami klienta tak, aby vzniklo kvalitné a životaschopné architektonické dielo.

Duklianska 38
052 01 Spišská Nová Ves

tel.: +421 905 740 756
e-mail: molcan.juraj@gmail.com

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.00 - 17.00
Utorok: 8.00 - 17.00
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 17.00
Piatok: 8.00 - 17.00
Sobota a Nedeľa - zatvorené